Imprint

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefon: +49 221 989 475 0
Email: hris@snop.eu

Výkonní ředitelé: Gerrit Kotterman, Nicolas Porez, Susan Talbot

Obchodní rejstřík: AG Köln HR B 47626

Ochrana osobních údajů

Naše webové stránky mohou být použity bez zadávání osobních údajů. Pro optimální využití webových stránek včetně všech funkcí je ovšem nezbytné shromažďování a zpracování vašich soukromých údajů, které zpracováváme výhradně v souladu s ustanoveními německého a evropského práva na ochranu dat. Níže uvedená ustanovení slouží k poskytnutí informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních informací společností Tower. Osobní údaje uchovává náš poskytovatel služeb na serverech v USA.

 

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. Cookies, aby rozpoznali opakované používání našich webových stránek stejným uživatelem / účastníkem připojení k internetu. Jedná se o malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč na vašem počítači stáhne a ukládá. Cookies se používají  k vylepšení našich webových stránek a služeb. Ve většině případů se jedná o tzv. Cookies relace, které jsou odstraněny, jakmile opustíte naše webové stránky.

Do jisté míry však tyto soubory cookie předávají informace, které se používají k automatickému rozpoznání. Rozpoznávání probíhá prostřednictvím IP adresy uložené do souborů cookie. Získané informace slouží k vylepšení našich služeb a k urychlení vašeho přístupu na web.

Zabránit instalování souborů cookie můžete úpravou nastavení prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že tím nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

Serverová data
 

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které váš internetový prohlížeč předává k nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru (tzv. Server log files):

- typ a verzi prohlížeče, který používáte
- operační systém
- webové stránky, které vás propojily s našimi stránkami (adresa URL odkazovače)
- webové stránky, které jste navštívili
- datum a čas vaší návštěvy
- adresu vašeho internetového protokolu (IP).

Tato anonymní data jsou uložena odděleně od jakýchkoli osobních informací, které jste poskytli, a tím je nemožné připojit k nějaké konkrétní osobě. Data jsou používána pro statistické účely s cílem zlepšit naše webové stránky a služby.

 

Kontaktujte nás

Na našich webových stránkách nabízíme možnost kontaktovat nás buď e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře. V takovém případě jsou vaše soukromá data (jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a obsah zprávy) uloženy výlučně za účelem usnadnění komunikace s vámi. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám.

Navíc vám nabízíme možnost vytvořit si na našich stránkách účet. Uchováváme a zpracováváme osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, heslo) shromážděné výhradně za účelem vytvoření a poskytování účtu. Můžete si vybrat, zda může být váš účet zobrazen jinými náborovými pracovníky společnosti Snop nebo pouze náboráři, kteří zpracovávají úlohy, pro které jste požádali.

 

Upozornění na pracovní nabídku

Na našich webových stránkách poskytujeme možnost využít funkci Upozornění na pracovní nabídku.  Služba Upozornění na zaměstnání vás informuje osobně prostřednictvím e-mailu, jakmile bude zveřejněna prácovní nabídka, která by vás mohla zajímat. Ověřujeme, zda jste vlastníkem e-mailové adresy pod kterou používáte službu "Upozornění na zaměstnání". S vaší registrací pro "Upozornění na zaměstnání" uložíme vaši IP adresu a datum a čas vaší registrace, abychom prokázali zneužití e-mailových adres. Kromě toho shromažďujeme a ukládáme informace, které poskytnete v souvislosti s upozorněním na zaměstnání, ale neprodáváme je třetím stranám ani je neporovnáváme s existujícími daty, ale zpracujeme je v rozsahu potřebném k provedení upozornění na zaměstnání. Upozornění na zaměstnání můžete kdykoli zrušit. Podrobnosti o zrušení naleznete v ověřovacím e-mailu, tak v každém pracovním upozornění.

 

Použití služby Google Analytics s anonymizací

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Služba Google Analytics využívá tzv. Soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a pomáhají analyzovat vaše používání stránek. Informace generované těmito soubory, jako je čas, místo a frekvence vašich návštěv na našich stránkách, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny na místo Google v USA a jsou tam uloženy. Při používání služby Google Analytics používá náš web rozšíření "" _gat._anonymizeIp "". Tímto způsobem Google zkracuje a anonymizuje vaši adresu IP před přenosem z členských států Evropské unie nebo signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google používá tyto informace k analýze vašeho využívání našich stránek, k sestavování přehledů o internetových aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Společnost Google uvádí, že nikdy nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným údajům, které společnost Google drží. Zabránit instalování souborů cookie můžete úpravou nastavení prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že tím možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Společnost Google kromě toho nabízí pro většinu současných prohlížečů doplněk pro deaktivaci, který vám dává větší kontrolu nad tím, jaké údaje Google získává na webech, na které přistupujete. Deaktivace způsobí, že JavaScript (ga.js) používaný službou Google Analytics nepřenáší žádné informace o návštěvách webových stránek do služby Google Analytics. Nástroj pro deaktivaci prohlížeče nabízený službou Google Analytics však nebrání tomu, aby nám byly zasílány informace nebo jiné služby webového analytika, které můžeme provádět. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

 

Použití Facebooku

Naše webové stránky využívají komponenty poskytované společností facebook.com. Facebook je služba Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokaždé, když naše webové stránky obdrží žádost o přístup od Facebooku, vyzve prohlížeč ke stažení této komponenty. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Facebook přesně informována, která stránka našeho webu je navštěvována.

Když se při přihlášení k Facebooku dostanete k našemu webu, Facebook využívá informace shromážděné touto komponentou k identifikaci přesné stránky, kterou prohlížíte a spojuje tyto informace s vaším osobním účtem na Facebooku. Kdykoli například klepnete na tlačítko "Líbí se" nebo přidáte komentář, budou tyto informace přenášeny na váš osobní účet na Facebooku a uloženy tam. Navíc je Facebook informován o vaší návštěvě na našich webových stránkách.

Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání dat Facebookem o vás a vaší interakci s našimi webovými stránkami, musíte se nejprve odhlásit z Facebooku předtím, než navštívíte naše webové stránky. Politika ochrany osobních údajů Facebooku poskytuje další informace, zejména o shromažďování a používání dat ve Facebooku, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech, které máte k dispozici pro ochranu vašeho soukromí: https: //de-de.facebook. com / about / soukromí /

Kromě toho jsou na trhu volně dostupné nástroje, které mohou být použity k blokování sociálních plug-inů ve službě Facebook s přidáním doplňků do všech běžně používaných prohlížečů: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Přehled pluginů naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Zveřejnění oznámení o volných pracovních místech / pracovní nabídky

Veškeré soukromé údaje obsažené ve vaší přihlášce (jméno, adresa, kontaktní údaje, životopis atd.) budou elektronicky shromažďovány a použity pro účely zpracování žádosti. Pokud vaše žádost vede k uzavření pracovní smlouvy, údaje shromážděné od vás mohou být uloženy ve vašem osobním souboru pro obvyklé organizační účely a administrativní procesy v souladu s příslušnými právními požadavky na ochranu osobních údajů.

Vymazání vašich osobních informací se provádí v souladu s platným právem na ochranu údajů. Než budou data o uchazeči trvale odstraněny, budete o tom informováni. Odstranění dat můžete zabránit přihlášením do svého účtu. Vaše osobní údaje mohou být předány přidruženým společnostem v rámci EU, aby zpracovaly žádost a nábor, a mohou být v jednotlivých případech rovněž předány přidruženým společnostem se sídlem v USA za stejným účelem.

 

Informace / Zrušení / Smazání

Pokud máte dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, můžete nás bezplatně kontaktovat, pokud chcete požádat o jejich opravu, zablokování nebo smazání nebo pokud chcete zrušit udělený souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na opravu nesprávných údajů nebo na odstranění osobních údajů, pokud takový nárok není vyloučen zákonnou povinností uchovávat tato data.