Znak

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefón: +49 221 989 475 0
E-mail: hris@snop.eu

Riaditelia: Gerrit Kotterman, Nicolas Porez, Susan Talbot

Obchodný register: AG Köln HR B 47626

 

Zdroje použitých obrázkov a grafiky

Fotografie použité na tomto webe sú buď internej produkcie, alebo zakúpené a licencované spoločnosťou AdobeStock.

Pravidlá ochrany osobných údajov

V súlade s čl. 13, 14 EÚ-GDPR

Naša webová stránka môže byť použitá bez zadávania osobných údajov. Pre optimálne využívanie webových stránok vrátane všetkých funkcií je potrebné zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame výlučne v súlade s ustanoveniami nemeckého a európskeho zákona o ochrane údajov. Nasledujúce ustanovenia slúžia na poskytovanie informácií o spôsobe, rozsahu a účeloch zhromažďovania, používania a spracúvania osobných informácií. Poskytovateľ služieb uchováva zhromaždené súkromné ​​údaje na serveroch v USA.

 

Zodpovedný za spracovanie údajov:

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Straße 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefón: +49 221 989 475 0
E-mail: hris@snop.eu

Kontaktné údaje nášho komisára pre ochranu osobných údajov spoločnosti Snop Automotive Cologne GmbH: pán advokát Boris Reibach, v c / o Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB, Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Tel .: 0228 / 227226-0, Fax: 0228 / 227226- 26, Kontaktný formulár: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

 

1. Súbory cookie relácie

Naše webové stránky používajú tzv. Session cookies, ktoré sú platné, kým sa všetky okná prehliadača nezatvoria. Potrebujeme tieto súbory cookie na to, aby sme spracovali vašu otázku na našich webových stránkach a aby sme vás mohli prechádzať do rôznych častí webových stránok. Máme o to legitímny záujem, pretože týmto spôsobom by sme nemohli prevádzkovať túto webovú lokalitu bez súborov cookie relácie (článok 6 ods. 1 EÚ-GDPR). Ak nechcete povoliť používanie súborov cookie, môžete zablokovať používanie súborov cookie v nastaveniach prehliadača. Môžete tiež navštíviť naše webové stránky s blokovanými súbormi cookie, ale nemôžete ich úplne používať.

 

2. Súbory denníka server

Prehliadač ďalej prenáša prístupové dáta, tzv. Súbory denníka serverov, pri každej návšteve. Používame ich na zabezpečenie bezpečnosti systému a zostavovanie štatistík využitia. Obzvlášť čas vašej žiadosti o návštevu, lokalitu, odkiaľ ste prišli (referrer.URL), navštívené časti našej webovej stránky, vaša adresa IP, objem údajov a typ prehliadača, ktorý používate, sa prenášajú. Údaje sú potrebné na zaistenie bezpečnosti systému, napr. identifikovať a blokovať hackerov. To predstavuje legitímny záujem (článok 6 ods. 1 EÚ-GDPR).

 

3. Kontaktujte nás a účet

Na našej webovej stránke ponúkame možnosť kontaktovať nás buď e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V takom prípade sú vaše súkromné ​​údaje (meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo a obsah správ) uložené výlučne na účely uľahčenia komunikácie s vami. To predstavuje legitímny záujem (článok 6 ods. 1 EÚ-GDPR). Nie sú prenesené žiadne údaje tretím stranám. Ani jedna z týchto informácií nezodpovedá žiadnym informáciám, ktoré môžu zhromažďovať iné komponenty našej webovej stránky.


Okrem toho vám ponúkame možnosť vytvoriť účet. Uskladňujeme a spracovávame osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, heslo) zhromaždené výlučne za účelom vytvorenia a poskytovania účtu ako neziskovú službu (článok 6 I 1 b EU-GDPR). Môžete si vybrať, či váš účet môže zobraziť iní zástupcovia spoločnosti Snop alebo iba pracovníci, ktorí spracúvajú prácu, o ktorú ste požiadali.

 

4. Upozornenie na úlohu

Poskytujeme možnosť využiť funkciu "Upozornenie na prácu" na našej webovej stránke. Služba Upozornenie na zamestnanie vás informuje osobne prostredníctvom e-mailu, hneď ako bude zverejnená práca, ktorá vás môže zaujímať. Overenie, či ste vlastníkom e-mailovej adresy poskytnutej na používanie služby Job Alert. S vašou registráciou pre Job Alert uložíme Vašu IP adresu a dátum a čas vašej registrácie pre dôkaz v prípade zneužitia e-mailových adries. Okrem toho zhromažďujeme a uchovávame informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s upozornením na zamestnanie, ale neposielajte ich tretím stranám ani ich porovnáte s existujúcimi údajmi, ale spracujte ich v rozsahu potrebnom na vykonanie upozornenia na prácu. Upozornenie na úlohu môžete kedykoľvek zrušiť. Podrobnosti o zrušení nájdete vo verifikačnom e-maile, ako aj v každom pracovnom upozornení.

 

5. Uverejnenie oznámení o voľných pracovných miestach / žiadosti o prácu

Všetky súkromné ​​údaje, ktoré sú súčasťou vašej prihlášky (meno, adresa, kontaktné údaje, životopis, atď.) Sa budú elektronicky zhromažďovať a používať na účely spracovania žiadosti (§ 88 GDPR § 26 BDSG). Ak vaša žiadosť vedie k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, údaje zhromaždené od vás môžu byť uložené vo vašom osobnom spise na účely bežných organizačných a administratívnych procesov v súlade s platnými právnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov.
Vymazanie údajov o osobných záujemcoch sa vykonáva v súlade s platným zákonom o ochrane údajov. Predtým, než budeme natrvalo vymazávať údaje o osobných žiadateľoch, informujeme vás, že môžete zabrániť takémuto odstráneniu prihlásením sa do svojho účtu. Vaše osobné údaje môžu byť postúpené pridruženým spoločnostiam v rámci EÚ na spracovanie žiadosti a prijímania do zamestnania a môžu byť v jednotlivých prípadoch postúpené aj na pridružené spoločnosti so sídlom v USA na ten istý účel. To je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 EÚ-GDPR). Zabezpečujeme vhodnú úroveň zabezpečenia údajov so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ pre intrakompresný prenos údajov do USA.

 

6. Práva poškodených osôb

Ak sa používajú osobné údaje, ktoré vás označujú ako fyzickú osobu, máte voči nám rôzne práva na ochranu údajov.

V súlade s čl. 15 EU-GDPR (a § 34 BDSG), máte právo byť informovaný o údajoch uložených vo vašej osobe a ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli údaje odoslané a účelu uchovávania.

Okrem toho môžete mať nárok na opravu, vymazanie alebo obmedzenie (spracovania) vašich osobných údajov v súlade s čl. 16 - 18 EU-GDPR (a § 35 BDSG). Taktiež podľa čl. 20 EU-GDPR môžete požiadať o prenos údajov na iný zodpovedný orgán.

Okrem toho môžete odmietnuť ďalšie spracovanie vašich údajov, ak spracujeme vaše údaje na základe legitímneho záujmu (článok 6 ods. 1 EÚ GDPR). Pokiaľ nechcete spracovávať vaše údaje na reklamné účely, vyžaduje to dôvod, ktorý vyvstáva z vašej konkrétnej situácie. V prípade rozporu už nebudeme spracovávať vaše osobné údaje z prijatia pri nasledujúcom vyšetrení a vymažeme ich po ukončení skúšky, ak je to opodstatnené (článok 21 EÚ-GDPR a § 36 BDSG).

Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s spracovaním údajov (článok 6 I 1 EU-GDPR); Vaše osobné údaje potom nebudeme spracovávať, pokiaľ na to nie je zákonné povolenie.

Odmietnutie alebo zrušenie neovplyvňuje prípustnosť spracovania údajov v minulosti.

Vaše práva okamžite a bezplatne plníme. Kontaktujte nás, alebo nášho komisára pre ochranu osobných údajov. Naše kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Napokon, podľa čl. 77 EU-GDPR máte príslušné sťažnosti v príslušnom orgáne pre dohľad nad ochranou údajov.