Contact our Recruiters 

Contact our Recruiters

In line with Art. 13, 14 EU-GDPR

Onze website kan gebruikt worden zonder dat u persoonlijke data invult. Om alle functies van de website te kunnen gebruiken is echter het registreren en verwerken van persoonsgegevens nodig, die we uitsluitend verwerken volgens de Duitse en Europese privacy wetgeving. Hieronder informeren we u over de methodes, omvang en doeleinden van het registreren, bewerken en bewaren van uw persoonlijke gegevens . De ontvangen persoonlijke gegevens worden door onze Service Provider bewaard op servers in de VS.

 

Verantwoordelijke voor de dataverwerking:

Tower Automotive Holding GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefoon: +49 221 989 475 0
Email: hris@towerinternational.com

Contactinformatie voor de verantwoordelijke voor databescherming bij Tower Automotive Holding GmbH: Meester Boris Reibach,  p/a  Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB, Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 / 227226-0, Fax: +49 228 / 227226-26, Contact form: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

 

1. Session Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde Session-cookies die gelden tot wanneer al uw browser vensters gesloten zijn. Deze hebben we nodig om uw raadpleging van onze website te verwerken en u naar de verschillende onderdelen van de website te verplaatsen. Dit is een "legitiem doeleinde" in de zin van Art. 6 I 1 f EU-GDPR omdat we de website zonder deze session cookies niet kunnen laten werken. Indien u geen gebruik van cookies wenst toe te laten dan kan u dit blokkeren in uw browser instellingen.  U kan ook met cookies geblokkeerd onze website bezoeken,  echter met beperkte functionaliteit

 

2. Server Logfiles

Bovendien verzendt uw browser bij elk bezoek aan een website gegevens over zichzelf en deze bewaren we in de zogenaamde server logfiles. Wij gebruiken deze om de beveiliging van onze systemen te verzekeren en om gebruiksstatistieken te bekomen. In het bijzonder worden het tijdstip van uw bezoek, de site vanwaar u ons bezoek (Referrer URL) de onderdelen van de site die u bezoekt, uw IP adres, de hoevellheid data en het type browser waarmee u ons bezoekt aan ons medegedeeld. Dit is noodzakelijk om de beveiliging te garanderen bijvoorbeeld om hackers te identificeren en te blokkeren en is dus een "legitiem belang" in de zin van  Art. 6 I 1 f EU-GDPR.

 

3. Account en ContactgegevensOp onze website geven we u de mogelijkheid om ons te contacteren via e-mail of een online contact formulier. In geval u hiervan gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens (uw naam, email adres, adres, telefoonnr, inhoud van uw bericht) enkel bewaard om in contact te treden met u. (hetgeen een legitieme reden is in de zin van  Art. 6 I 1 f EU-GDPR) Geen enkel gegeven wordt gedeeld met derde partijen, noch wordt iets uit dit bericht gerelateerd aan informatie die eventueel door andere gedeelten van onze website zijn verzameld.

Wij bieden u ook de mogelijkheid een account aan te maken. We bewaren en verwerken uw gegevens (naam, email adres, paswoord) enkel voor het aanmaken en ter beschikking stellen van de account (als gratis dienst in de zin van Art. 6 I 1 b EU-GDPR ). U mag aangeven of de accountgegevens zichtbaar zijn voor alle Tower recruiters of enkel voor de recruiter die de vacature beheert voor dewelke u solliciteert. 3.

 

4. Job Alert

We bieden u de functie "Job Alert" aan, deze functie van onze website informeert u persoonlijk via e-mail wanneer een job waarvoor u in aanmerking komt gepubliceerd wordt.

We controleren of u de eigenaar bent van het email adres welke u ons opgeeft voor het ontvangen van Job Alerts. Wanneer u zich aanmeldt voor Job Alert bewaren we uw IP adres en tijdstip van registratie als bewijs om eventueel misbruik van het email adres te bewijzen. We bewaren ook de gegevens die u ons verstrekt in het kader van Job Alert, doch delen dit nooit met derde partijen en vergelijken het niet met andere bestaande data, maar verwerken ze enkel voor de werking van Job Alert. U kan op elk moment Job Alert annuleren. Details hierover vindt u in de verificatie email en in elke Job Alert.

 

5. Publicatie van vacatures/solliciteren

Alle persoonlijke gegevens in uw sollicitatie (naam,adres,contactgegevens, CV etc) zullen op elektronische wijze verzameld en bewerkt worden met het oog op het verwerken van uw sollicitatie. (Art. 88 GDPR; § 26 BDSG) Indien uw sollicitatie leidt tot een aanwerving, zal de verzamelde informatie opgenomen worden in uw personeelsdossier voor de normale organisatorische en administratieve processen, dit met inachtname van de wettelijke voorzieningen ivm data privacy.

De persoonlijke gegevens van de sollicitant worden verwijderd volgens de hier op toepasselijke wetgeving. Vooraleer we permanent uw sollicitatie gegevens verwijderen, zullen we u er van verwittigen dat u de verwijdering kan verhinderen door terug in te loggen op uw account (op onze website). Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan verbonden ondernemingen in de EU met het oog op het verwerken voor rekrutering. In uitzonderlijke gevallen kan dit ook naar verbonden ondernemingen in de VS voor hetzelfde doel.  (hetgeen een legitieme reden is in de zin van  Art. 6 I 1 f EU-GDPR) We verzekeren het passend data beveiligingsniveau door toepassing van de EU Standaard clausules in onze intra compnay contracten voor data overdracht naar de VS.

 

6. Gebruik van Facebook componenten

Op onze website kan u een facebook tool aanklikken en onze informatie op facebook raadplegen of met andere gebruikers over ons van gedachten wisselen. U herkent deze functie aan het gekende icoon.
De plugin is gedesactiveerd dit betekent dat geen gegevens aan de website provider doorgegeven worden zolang u niet op de links klikt. Klikt u wel op de links dan worden uw gegevens inzonderheid de pagina waar u vandaan komt wel doorgegeven aan Facebook, en dit ook indien u geen facebook account hebt of op deze niet bent ingelogd. 
Wij hebben geen controle over of kennis van  welke gegevens Facebook verzamelt en hoe ze deze verwerken.  We vestigen uw aandacht er op dat Facebook niet in de EU gelegen is en dus waarschijnlijk doorgegeven wordt naar derde  landen waar geen afdoende data beschermingsniveau aanwezig is.  Meer informatie over de behandeling van uw gegevens is te vinden bij Facebook.
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; Data Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy, https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies; Data privacy statements: https://www.facebook.com/help/568137493302217; Site Policy: https://de-de.facebook.com/legal/terms/update

Door links naar sociale media bieden we u de mogelijkheid aanbiedingen te zien via andere kanalen dan de onze en met andere gebruikers direct in contact te komen We hebben onze website zo ingericht om hem voor u interessanter te make. Daarom is social media linking een legitiem belang van de onderneming in de zin van Art. 6 I 1 f EU-GDPR. U beslist, door aktief op de link te klikken, wanneer perroonlijke gegevens met deze derde partijen worden uitegewisseld.  Facebook is gevestigd in de VS, wat het doorgeven van persoonlijke gegevens heeft Facebook de  EU-VS-Privacy Shield regeling onderschreven waardoor een voldoende beveiligingsniveau is verzekerd.

 

7. Rechten van de betrokkenen

Voor zover persoonsgebonden gegevens verwerkt worden die betrekking hebben op u als nauurlijke persoon, hebt u tenopzichte van ons bepaalde rechten.
Volgens Art.15 EU-GDPR en § 34 BDSG hebt u het recht op informatie over welke gegevens over u bewaard worden,  de oorsprong van de gegevens, de ontvangers of categoriën van ontvangers aan dewelke deze gegevens overgedragen worden en de reden waarom ze bewaard worden.
Onder Art 16-18 EU-GDPR en § 35 BDSG kan u ook het rechte hebben om gegevens te verbeteren, te verwijderen, of de verwerking te laten beperken, en onder Art 20. EU-GDPR kan u de overdracht van de werverking naar een anderer verantwoordelijke verwerker eisen.
U kan eveneens de stopzetting van de verwerking vragen van die gegevens die we verzamelen op basis van ons legitiem belang in de zin van Art. 6 I 1 f EU GDPR. Echter voor zover wij deze gegevens niet gebruiken voor publicitaire doeleinden moet u dit motiveren door uw persoonlijke situatie. In geval van betwisting zullen wij uw gegevens niet verder verwerken tijdens het onderzoek en zullen we ze verwijderen indien zo besloten na onderzoek (Art. 21 EU-GDPR and § 36 BDSG).
U kan steeds uw toestemming intrekken (Art.6 |1a  EU-GDPR) voor de verwerking van uw persoonlijke gegegevens en dan zullen wij deze niet verder verwerken tenzij er een door de wet voorziene  reden is om deze verder te verwerken.
Het weigeren of herroepen van de toestemming doet geen afbreuk aan toelaatbaarheid van de verwerking in het verleden.
Wij passen uw hierboven vermelde rechten onmiddelijk en gratis toe. Wend u hiervoor tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming waarvan u de contactgegevens vindt bovenaan deze data privacy policy.
Tenslotte hebt u het recht om klacht neer te leggen bij de toezicht houdende overheid.

Noteer dat we sollicitaties bij voorkeur online via deze website ontvangen.

Veerle Van Kerckhove

Recruiter Gent
Snop Automotive Gent B.V.B.A.
+32 (0) 925 050 97

contact

Julia Kohlgrüber

Recruiter Germany West
Köln | Buchholz | Duisburg | Kaarst
+49 (0) 221 989 475 -194

contact

Michelle Strobel

Recruiter Zwickau
Snop Automotive Zwickau GmbH
+49 (0) 375 4480 -253

contact

Susann Gödert

Recruiter Artern
Snop Automotive Artern GmbH
+49 (0) 3466 3640 -980

contact

Daniela Casarin

Recruiter Turin
Snop Automotive Italy S.r.l.
+39 011 999 0619

 

contact

Valerio Desiderio

Recruiter Caserta
Snop Automotive Italy S.r.l.
+39 0823 503 621

contact

Antonietta Caprioli

Recruiter Melfi
Snop Automotive Italy S.r.l.
+39 0972 763 225

contact

 

 

Zdenka Junasova

Recruiter Malacky
Tower Automotive a.s.
+42 (0) 134 796 8301

 

contact

Wioletta Lyko

Recruiter Opole
Snop Automotive Opole sp. z.o.o.
+48 (0) 77 402 02 97

contact

Lucie Knezova

Recruiter Mlada Boleslav
Snop Automotive Mlada Boleslav, s.r.o.
+420 326 342 500

contact