Engineering & Technology sk

 Engineering & Technológie 

 Engineering & Technológie 

Naša výrobná činnosť pozostáva predovšetkým z lisovacích a zváracích operácií, systémových a modulárnych montážnych operácií. Špecializujeme sa na veľké výlisky, a to ako s klasickým lisovaním za studena, tak aj s tvarovaním za tepla. Vyrábame komplexné zostavy, ktoré sú spojené a tvoria hlavné časti karosérie vozidla. Okrem toho naša spoločnosť Snop vyrába povrchy a zostavy triedy A, ktoré sú "vonkajšou vrstvou" vozidla, ktoré zahŕňajú bočné časti, kapoty, dvere, strechy a blatníky.

Logistické procesy v automobilovom priemysle sú zložité. Dodávka ocele, manipulácia s materiálom v závode a dodanie zákazníkovi načas sú len niektoré z výziev.

V našich závodoch kladieme veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti práce a ochranu životného prostredia. Pužívame na to množstvo firemných programov a aktivít, vrátane ergonómie, neustále zlepšujeme naše bezpečnostné systémy a procesy na dosiahnutie pracovných miest bez úrazov, chorôb, a incidentov.

  • André Rastetter, Project Leader Quality

    "Snop znamená rozmanitosť. To je to, čo sa mi páči najviac. Vedenie spoločnosti a vysoká miera slobody v rámci mojej práce mi ponúkajú prepojenie s mnohými inými disciplínami, a tým aj s mnohými rôznymi kolegami. Výmena a zdieľanie poznatkov ma každodenne posúvajú vpred."

  • Patrick Rizzon, Senior Specialist Lean Logistic EU

    "Obzvlášť zaujímavé na mojej práci je rozmanitosť úloh. U nás v spoločnosti Snop môžem dať všetky veci, ktoré som sa teoreticky naučil do praxe. Od prvého dňa obdivujem tímovú prácu v Snop. Všetci kolegovia pracujú spoločne na dosiahnutie úspechu a podporujú sa kdekoľvek je to potrebné. Kolegovia a vedúci vždy počúvajú, a sú trpezliví pri vysvetľovaní."

  • Nathalie Manemabaa, Logistics & Packaging

    "Mám rád svoju prácu, pretože je to prepojená pozícia, kde získam tak obchodnú, ale aj technickú stránku. Osobne a profesionálne mi to prináša veľký krok vpred. Toto by nebolo možné bez veľkého tímového ducha. Naša vzájomná komunikácia je veľmi slušná a každý názor, alebo myšlienka sa cenia."

André Rastetter, Project Leader Quality

"Snop znamená rozmanitosť. To je to, čo sa mi páči najviac. Vedenie spoločnosti a vysoká miera slobody v rámci mojej práce mi ponúkajú prepojenie s mnohými inými disciplínami, a tým aj s mnohými rôznymi kolegami. Výmena a zdieľanie poznatkov ma každodenne posúvajú vpred."

 

Sledovať ponuky v tejto kategórii

Uložiť kategóriu ako RSS kanál